50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna
  • 50 lat
    działalności
  • 10 szkół
    w Niemczech
  • 250 dzieci
    objętych nauką języka polskiego

Weekend Kujona

Kto dobrowolnie poświęci piątkowy wieczór i sobotnie przedpołudnie, żeby się uczyć polskiego?  Zrobili to najstarsi i najbardziej zaawansowani uczestnicy grupy certyfikatowej w Wuppertalu. Zależało im na przeprowadzeniu próbnego egzaminu certyfikatowego na poziomie B2, by przekonać się o swoich szansach na jego zdanie. Nie było łatwo ustalić pasujący wszystkim czas spotkania ani jego miejsce, jednak 2 i 3 listopada  o godz. 14 osoby zainteresowane spotkały się w hotelu  Zur Krone w Wuppertalu. Ponad pięć godzin trwały zmagania pisemne oraz słuchanie. Nie okazały się łatwe! Jednak nikt się nie poddawał. Po wspólnej kolacji zaplanowana została jeszcze 90-minutowa runda ćwiczeń na poziomie progowym w oparciu o teksty odnoszące się tematycznie do święta Wszystkich Świętych, m.in. części II „Dziadów” Adama Mickiewicza. Podczas, gdy potem młodzież miała wreszcie wolne, nauczyciel prowadzący sprawdzał prace i podsumowywał wyniki. Kolejnego dnia, po obfitym śniadaniu, rozpoczął się próbny egzamin ustny, który przebiegł sprawnie i dał wiele satysfakcji zarówno egzaminowanym, jak i egzaminującym. Ostatnią częścią Weekendu Kujona było indywidualne omówienie popełnionych przez uczniów w części pisemnej błędów.  Poczucie satysfakcji z realizacji zadania, nabycia nowych umiejętności, większej świadomości własnych trudności językowych oraz  dobrze wykonanej pracy były najczęściej wymieniane w fazie ewaluacji tego projektu, a rezultatem długofalowym będzie – taki cel został postawiony – certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2.

 

Weekend Kujona był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za Granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.