50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna
  • 50 lat
    działalności
  • 10 szkół
    w Niemczech
  • 250 dzieci
    objętych nauką języka polskiego

W nas jest Polska – Jubileusz 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech

Tuż przez swoim odjazdem Pani Prezydentowa wpisała się również do księgi pamiątkowej.  Pani Agata Kornhauser-Duda była pierwszym gościem, który uwiecznił się na kartkach wspaniałego tomu – prezentu dla Polskiej Macierzy Szkolnej z okazji 50-lecia od Fundacji Wolność i Demokracja.

Serdeczne słowa Pierwszej Damy i zdjęcia utrwalające ten moment pozwolą nie tylko uczestnikom jubileuszu w Kolonii o tym wspaniałym spotkaniu pamiętać, ale pozostaną też znakiem dla kolejnych uczniów, rodziców, nauczycieli i działaczy PMSz.

Żegnamy Panią Prezydentową Agatę Kornhauser-Dudę…

Dziękujemy, że przyjęła nasze zaproszenie i uświetniła swoim przybyciem Jubileusz 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech.

Było to piękne spotkanie i wzruszające chwile…

Zapraszamy ponownie

Obchody jubileuszu były współfinansowane  w  ramach  projektu „W nas jest Polska. Obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.