50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna
  • 50 lat
    działalności
  • 10 szkół
    w Niemczech
  • 250 dzieci
    objętych nauką języka polskiego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/19 w Hamburgu-Neugraben

21 czerwca 2019 r. uroczystą akademią szkolną pożegnaliśmy w naszej szkole rok szkolny 2018/19. Dla nas było to dopiero półrocze, ponieważ szkoła Polskiej Macierzy Szkolnej w Hamburgu istnieje dopiero od stycznia. Chcieliśmy pożegnać rok szkolny bardzo uroczyście, z udziałem wszystkich przybyłych uczniów i ich rodziców oraz zaproszonych gości, Konsula RP Adama Borkowskiego, proboszcza lokalnej Parafii

Dzień Polonii w Polskiej Macierzy Szkolnej w Hamburgu-Neugraben

W naszej szkole w Neugraben odbyła się 3 maja 2019 po raz pierwszy uroczystość „Dnia Polonii”. Przygotowania do tak doniosłego wydarzenia poprzedzone zostały zaprojektowaniem i wydrukowaniem kartki pocztowej, charakterystycznej dla naszej szkoły a następnie wysłanie jej do kilkudziesięciu ośrodków polonijnych na całym świecie.   Na uroczystość „Dnia Polonii” w Hamburgu-Neugraben przybyli uczniowie, ich rodziny, jak