50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna
  • 50 lat
    działalności
  • 10 szkół
    w Niemczech
  • 250 dzieci
    objętych nauką języka polskiego

O Szkole

 

Adres szkoły: 

Bernhard-Letterhaus-Str. 11
42275 Wuppertal

 Kontakt:

Anna Skowron

e- mail: anna.agnieszka.skowron@gmail.com

Punkt szkolny Wuppertal III obejmuje nauczaniem dzieci z klasy 1 i 2, jak również dzieci w wieku przedszkolnym, które ukończyły 5 rok życia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki,           w salce Polskiej Misji Katolickiej przy Bernhard-Letterhausstr. 11 w Wuppertalu i trwają 45 minut.

Nauczanie odbywa się zgodnie z podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą.  Nauka języka polskiego to nie tylko nauka czytania i pisania, ale również poznawanie obyczajów, historii i geografii Polski stosownie do wieku i możliwości uczniów.

Szczegóły