50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna
  • 50 lat
    działalności
  • 10 szkół
    w Niemczech
  • 250 dzieci
    objętych nauką języka polskiego

O Szkole

Adres szkoły: 

Heilig Kreuz Neugraben

An der Falkenberg 10

21149 Hamburg-Neugraben- Fischbek

Kontakt: 

Agnieszka Beresińska

e- mail:  am.beresinski@web.de

e-mail:  pmsz-humburg@gmx.de

Zajęcia z języka polskiego z elementami historii i geografii Polski, prowadzone przez panią Agnieszkę Beresińską w Hamburgu-Neugraben, odbywają się w trzech grupach wiekowych. Pierwszą grupę stanowią dzieci przedszkolne od 3 roku życia do 5 lat. Tematy zajęć opracowywane są zgodnie z celami obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i bazują na scenariuszach zabaw uczących i utrwalających, jak również wspomagających rozwój mowy dzieci oraz czynności intelektualnych.

Strona ośrodka: http://hamburg.polskamsz.de

Szczegóły