50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna
  • 50 lat
    działalności
  • 10 szkół
    w Niemczech
  • 250 dzieci
    objętych nauką języka polskiego

Polska Macierz Szkolna w Niemczech działa bezinteresownie. Jej finansowanie odbywa się poprzez działania projektowe oraz pomoc finansową ze strony Senatu RP poprzez Fundację Wolność i Demokracja, ktόra wspiera działalność programową Macierzy. Ponadto niewielkim źródłem dochodów są składki członkowskie PMSzN.

PMSzwN, połączona z Radą Naczelną Polskiej Macierzy Szkolnej Zagranicą, która należy do Zjednoczenia Organizacji Polskich w Wielkiej Brytanii, przyjęta została do powołanej przez papieża w 1979 r. Rady Koordynacyjnej Polonii Światowej, do której Zjednoczenie Organizacji Polskich w Wielkiej Brytanii należy od początku jej istnienia, pełniąc w latach 80. ważną rolę jako jedyna organizacja polonijna z Europy. I tak oto jedna idea niczym spoiwo łączy Polaków na obczyźnie, tworząc trwałą sieć międzyludzkich kontaktów i wspólny program działań. Polonia tym różni się od zbiorowości osób, że stanowi grupę ludzi nie tylko świadomych swej narodowej tożsamości, ale zdolnych poprzez własne organizacje formułować i realizować dążenia dla jej ochrony i przekazywania potomkom. Tak jak czyni to od 50 lat Polska Macierz Szkolna w Niemczech.

Polska Macierz Szkolna w Niemczech jest organizacją pożytku społecznego. W naszych szkołach na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii jest miejsce dla każdego ucznia, który pragnie uczyć się języka polskiego z elementami polskiej historii, geografii, kultury i tradycji. Lekcje prowadzą doświadczeni, świetnie wykształceni i przyjaźni dzieciom nauczyciele, a nauka prowadzona jest w z uwzględnieniem umiejętności i wieku ucznia. W razie  potrzeby tworzone są również grupy przedszkolne i certyfikatowe, przygotowujące do zdania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Placówki prowadzą również pozaszkolną działalność integracyjno-wychowawczą, by uatrakcyjnić ofertę PMSz, zwrócić uwagę na naszą pracę, ale też by łamać stereotypy dotyczące Polaków i budzić zainteresowanie Polską.

Polska Macierz Szkolna w Niemczech prowadzi 10 grup szkolnych oraz zespół taneczny Perełka. Łącznie obejmuje opieką edukacyjna ponad 250 dzieci.

SZKOŁY

HISTORIA POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ 

KONTAKT