50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna
  • 50 lat
    działalności
  • 10 szkół
    w Niemczech
  • 250 dzieci
    objętych nauką języka polskiego

ŚWIATOWE FORUM EDUKACJI POLONIJNEJ

W obradach Światowym Forum Edukacji Polonijnej które jest częścią V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy wzięła udział minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

Szefowa MEN poinformowała uczestników Forum, że ukończone zostały prace nad przygotowaniem projektu ustawy wprowadzającej możliwość awansu zawodowego dla nauczycieli polonijnych, a dotychczasowe szkolne punkty konsultacyjne otrzymają nazwę „polska szkoła”.

Oświata polonijna jest jednym z najważniejszych filarów podtrzymywania i wzmacniania polskości poza krajem. Placówki edukacyjne służą nie tylko nauce języka, lecz także rozwijaniu kultury i tradycji oraz podtrzymywaniu stosunków społecznych z innymi osobami mówiącymi w tym samym języku. To właśnie szkoła staje się ośrodkiem życia Polonii i Polaków na danym terenie.