50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna
 • 50 lat
  działalności
 • 10 szkół
  w Niemczech
 • 250 dzieci
  objętych nauką języka polskiego

Integracyjne Centrum Psychoedukacji 

       „Szukam siebie – znajduję ciebie” („Suche mich – finde dich”)

IMG_0569

W roku szkolnym 2007/2008 przy punkcie szkolnym Duisburg Niederrhein powstało Integracyjne Centrum Psychoedukacji „Suche mich – finde dich” pod opieką dyplomowanego psychologa – mgr Edyty Skrzipczyk. Centrum prowadzi działalność poradniczo – edukacyjną: organizuje zajęcia dla rodziców o tematyce wychowawczej i warsztaty dla dzieci. Można w nim także skorzystać z indywidualnej pomocy i porady polskojęzycznego psychologa.

Zealizowane projekty:

 • „Jak pracować w domu z dzieckiem z trudnościami w koncentracji uwagi?”

(zajęcia teoretyczno – warsztatowe dla rodziców dzieci w wieku szkolnym)

 • Warsztaty integracyjne dla dzieci z elementami treningu interpersonalnego

Kontakt:
mgr Edyta Skrzipczyk
tel. 0049 (0) 2855 18466