50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna
  • 50 lat
    działalności
  • 10 szkół
    w Niemczech
  • 250 dzieci
    objętych nauką języka polskiego

„W nas jest Polska. Obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech”

Polska Macierz Szkolna w Niemczech obchodzi w 2019 roku jubileusz 50-lecia istnienia.  Aby godnie upamiętnić ten jubileusz PMSz realizuje projekt „W nas jest Polska. Obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech” współfinansowany ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem i we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja.  Projekt ten ma na celu przypomnienie historii oraz znaczenia jakie odegrała organizacja w dziejach oświaty polskiej na terenie Niemiec, a także uhonorowanie wszystkich osób, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz wychowania młodych Polaków świadomych swoich polskich korzeni i kultury.

W ramach projektu przygotowana zostanie wystawa ukazująca historię organizacji, władze, symbole, dane statystyczne przedstawiające skalę działań na przestrzeni 50 lat oraz jej obecną działalność. Zostanie również wyprodukowany pamiątkowy folder, w którym zostaną zaprezentowane szkoły wchodzące w skład PMSz. Oprócz podstawowych informacji o każdej z placówek, w folderze znajdą się również liczne fotografie obrazujące szeroką ofertę edukacyjną szkół, a także działania podejmowane na rzecz podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej u uczniów.

Ważnym punktem projektu będzie jednodniowa uroczystość, w której udział wezmą nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz absolwenci PMSz, jak również przedstawiciele zarządu organizacji, a także zaproszeni goście z Niemiec i Polski. Podczas imprezy nastąpi uroczyste otwarcie wystawy, a następnie zaprezentowany zostanie program artystyczny.