50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna
  • 50 lat
    działalności
  • 10 szkół
    w Niemczech
  • 250 dzieci
    objętych nauką języka polskiego

Zespół taneczny „Perełka”

     „Perełka”

Zespół taneczno – folklorystyczny Polskiej Macierzy Szkolnej „Perełka“ został powołany do życia w 1988 roku, wówczas przy siedzibie Polskiej Misji Katolickiej w Duisburgu, pozostawał pod opieką Macierzy do 2019 r.  W tym czasie tańczyło w nim  38 tancerek i tancerzy, a próby odbywały się w dwóch grupach wiekowych. Dzięki staraniom Zarządu PMSz i pozyskiwaniu środków w MSZ i Senacie RP za pośrednictwem Fundacji WiD członkowie zespołu wyjeżdżali corocznie na warsztaty choreograficzne, doskonaląc swoje umiejętności taneczne oraz językowe, pracując równocześnie nad nowym ukladami tanecznymi..